Vad finns i en cigarett?

Article banner

Vad finns i en cigarett? Den där lilla vita pinnen kan se oskyldig ut – bara en bit vitt papper med lite tobaksblad i – men låt dig inte luras. I varje cigarett finns det en cocktail med kemikalier som t.ex. formaldehyd, bekämpningsmedel, cyanid, kvicksilver och arsenik.

Cigaretter innehåller även nikotin. Det är detta ämne som får dig att få ett sug efter cigaretter, men nikotin är ofta missförstått.

Nikotin är ofta missförstått


Nikotin förekommer naturligt i tobaksbladets växtsaft.

Nikotin

När du tänder en cigarett så förångas denna saft och fastnar som små, små droppar i röken som du sedan andas in. Nikotinet rusar sedan till hjärnan och har en kraftfull effekt - det stimulerar det centrala nervsystemet, ökar din hjärtrytm och ditt blodtryck och gör att du känner dig avslappnad och lugn. Upprepad och långvarig exponering för nikotin ändrar strukturen i hjärnan och gör att du vill ha mer och mer för att få samma nikotinkick.


Även om nikotin är mycket beroendeframkallande, så är det relativt ofarligt

Även om nikotin är mycket beroendeframkallande så är det relativt ofarligt jämfört med andra kemikalier i cigarettrök. Det är därför som nikotin kan användas nikotinerläkemedel som NiQuitin plåster, NiQuitin sugtabletter och NiQuitin tuggummi, vilka hjälper rökare att hantera nikotinsuget medan de slutar röka.

Om du vill veta mer om just nikotin, klicka här

Kolmonoxid

När kolmonoxid andas in och absorberas i blodomloppet så binder det till hemoglobinet i blodet och förhindrar att detta transporterar ut tillräckligt med syre i kroppen.

Mindre syre påverkar din energinivå, din hys utseende och hur dina organ fungerar. Det kan skada blodkärlen och höja ditt blodtryck, vilket gör att du riskerar att drabbas av hjärtsjukdomar och stroke.

Tjära

Tjära är det kletiga bruna ämnet som färgar rökares fingrar och tänder gulbruna.. När du tar ett bloss på en tänd cigarett dras tjära in i lungorna. Det sätter sig på insidan av lungorna och tjära är känt för att vara cancerframkallande och stimulerar utvecklingen av cancerceller i kroppen.

Andra skadliga ämnen

Andra giftiga ämnen som finns i tobaksrök är:

  • Bensen (en kemikalie som användes för att framställa bensin innan det var känt att det orsakade leukemi och andra cancertyper)
  • Ammoniak (används i rengöringsprodukter)
  • Aceton (finns i thinner och nagellacksborttagningsmedel)
  • Vätecyanid (en giftig gas)
  • Kadmium (den aktiva komponenten i batterisyra)
  • butan (används i tändarvätska).

Nikotin kan användas medicinskt i nikotinersättningsprodukter.