Vi hittade 39 resultat för sökordet:
 • Varför introducerades NiQuitin komprimerade sugtabletter?
  • Vi vet att det kan vara svårt att sluta röka – därför utformade vi förpackningen för NiQuitin komprimerade sugtabletter så att den ser ut och känns som en tändare, med tabletter som snabbt lindrar ditt röksug, samtidigt som den ger dina händer en bekant form att hålla i.

 • Vilken styrka på NiQuitin komprimerade sugtabletter ska jag använda?
  • Om du röker 20 cigaretter eller mindre per dag ska du använda NiQuitin 2 mg komprimerade sugtabletter. Om du röker fler än 20 cigaretter per dag ska du använda NiQuitin 4 mg komprimerade sugtabletter.

 • Hur använder jag NiQuitin komprimerade sugtabletter?
  • För att använda NiQuitin komprimerade sugtabletter tar du helt enkelt en i munnen och för den från ena sidan av munnen till den andra tills den lösts upp helt. Detta bör ta ca 10 minuter. För att få ut rätt effekt av dosen medicinskt nikotin som finns i NiQuitin komprimerad sugtablett ska du inte tugga på den eller svälja den hel.

 • Kan jag äta eller dricka när jag har NiQuitin komprimerad sugtablett i munnen?
  • Du bör inte äta eller dricka när du har NiQuitin komprimerad sugtablett i munnen. Mat och dryck kan störa nikotinupptaget från sugtabletten, så därför rekommenderar vi att du inte har något annat i munnen samtidigt med NiQuitin komprimerade sugtabletter.

 • Vad ska jag göra om jag råkar röka samtidigt som jag använder NiQuitin komprimerade sugtabletter?
  • Om du har rökt en cigarett eller två samtidigt som du använder NiQuitin komprimerade sugtabletter men fortfarande vill sluta så kan du fortsätta använda NiQuitin sugtabletter som vanligt. Om du har börjat röka igen ska du sätta ett nytt datum för när du ska sluta och försöka igen när du är redo.

   Det kan öka dina chanser att sluta röka om du deltar i ett stödprogram.  Kontakta Sluta-röka-linjen på www.slutarokalinjen.se eller på telefon 020-84 00 00.

 • Kan jag ta mer än en NiQuitin komprimerad sugtablett åt gången?
  • Nej. Du bör inte ta mer än en NiQuitin komprimerad sugtablett åt gången. Varje sugtablett är utformad för att utsöndra exakt rätt mängd nikotin för att lindra ditt röksug och dina abstinensbesvär. Du ska aldrig ta fler än 15 sugtabletter per dag för någon av styrkorna 1,5 mg eller 4 mg.

 • Behöver jag ett recept för att använda NiQuitin komprimerade sugtabletter?
  • Nej, NiQuitin komprimerade sugtabletter finns att köpa på apotek utan recept.

   Prata med sjukvårds- eller apotekspersonal om du behöver råd.


 • Är NiQuitin komprimerade sugtabletter beroendeframkallande?
  • NiQuitin komprimerade sugtabletter är utformade för att utgöra en tillfällig källa till medicinskt nikotin som kan minskas gradvis över tid för att göra det lättare för dig att anpassa dig till ett liv utan cigaretter. De innehåller mycket mindre nikotin än tobak och utsöndrar nikotinet i din kropp på annat sätt än rökning, vilket gör det lättare att gradvis skära ner antalet tabletter för att i slutändan sluta helt, när de används korrekt.

 • Vilka biverkningar kan man få av att använda NiQuitin komprimerade sugtabletter?
  • Alla påverkas olika av läkemedel och vissa kan uppleva biverkningar, medan andra inte märker av något alls.

   Det medicinska nikotinet som din kropp absorberar från sugtabletten är mycket mindre skadligt än rökning eftersom det inte innehåller någon av de drygt 4 000 potentiellt dödliga kemikalier som finns i cigarettrök. Det finns dock några biverkningar som förknippas med medicinskt nikotin, av vilka många liknar effekterna av att röka nikotin i tobak, eller abstinensbesvär efter att man slutat röka.

   Du ska alltid läsa informationen på förpackningen och bipacksedeln innan du använder en produkt. Om du mot förmodan skulle uppleva ovanliga eller allvarliga biverkningar ska du sluta använda denna produkt och omedelbart kontakta läkare eller apotekspersonal.

 • Vad händer om ett barn äter NiQuitin komprimerade sugtabletter?
  • Om ett barn har ätit en NiQuitin komprimerad sugtablett ska du omedelbart kontakta läkare eller Giftinformationscentralen, tel.Visa om möjligt förpackningen med NiQuitin komprimerade sugtabletter eller den medföljande bipacksedeln. 

   Förvara NiQuitin komprimerade sugtabletter och andra hjälpmedel för att sluta röka på säker plats utom syn- och räckhåll för barn.