Upptäck

Smart Control-
teknologin

NiQuitin plåster ger en jämn och kontrollerad utsöndring av nikotin under 24 timmar.

NiQuitin plåster