Farorna med rökning

Article banner

Cigarettrök innehåller mer än 4 000 kemikalier, av vilka många är giftiga och vissa till och med cancerframkallande. Medan nikotinet i cigaretterna är det som håller dig beroende så är det kemikalierna som gör verklig skada! Lär dig mer om de farliga effekterna och hur de påverkar din kropp och hälsa:

Du vet att rökning är inte är bra fördig

Farorna med rökning

Cigarettrök innehåller mer än 4 000 kemikalier, av vilka många är giftiga och vissa till och med cancerframkallande. Medan nikotinet i cigaretterna är det som håller dig beroende så är det kemikalierna som gör verklig skada!

Varje gång du tar en cigarett så dras en cocktail av kemikalier ned i dina lungor, där de går ut i blodomloppet och förs vidare till varje del av din kropp. Detta gör blodet tjockare och dina artärer trängre och minskar syrehalten i blodet, vilket gör att ditt hjärta slår snabbare. Tillsammans fördubblar dessa skadliga effekter risken för att du ska drabbas av en hjärtinfarkt eller en stroke.

De goda nyheterna är att 12 månader efter att du slutat röka har risken för att du ska drabbas av en hjärtinfarkt halverats. Efter två år löper du hälften så stor risk att drabbas av en stroke som en rökare och efter fem år är risken densamma som för någon som aldrig har rökt.
Varje gång du drar in cigarettrök så lämnas pyttesmå tjärpartiklar kvar i lungorna som gör det svårare att andas.

Farorna med att röka för dina lungor

Tjära fastnar inte bara i lungorna utan stimulerar även utvecklingen av elakartade celler i kroppen.

Rökning gör att du producerar mer slem och gör att du får rosslande andning och hosta samt ökar risken för olika lungsjukdomar som t.ex. lungcancer.

Rökning försämrar din fertilitet

Rökning påverkar inte bara din förväntade livslängd, den kan även försämra din fertilitet och ditt sexuella välbefinnande. Rökning skadar mäns spermier och kan orsaka impotens. Hos kvinnor kan livmodern påverkas och fertiliteten kan minskas med nästan en tredjedel.

Farorna med rökning under graviditeten kan skada ditt ofödda barn och leda till missfall, för tidig födsel och dödfödsel.

Det är aldrig för sent att sluta röka eller dra ner på antalet rökta cigaretter. Ta reda på hur NiQuitin kan hjälpa dig att börja sluta idag!