Effekter av passiv rökning

Article banner

Inandning av andras cigarettrök eller "passiv rökning" ökar en persons risk för cancer, hjärtsjukdomar, stroke och lungproblem och är särskilt skadligt för barn.

Varje år dör ca 600 000 personer, varav 165 000 barn, i världen av sjukdomar som orsakats av passiv rökning, t.ex. lungcancer, hjärtsjukdomar, stroke och emfysem. Icke-rökare som utsätts för andrahandsrök löper 25 % större risk att utveckla lungcancer.

PASSIV RÖKNING DRABBAR MÅNGA

 

Farorna med passiv rökning

Man kan tro att de flesta av de farliga kemikalierna i cigarettrök andas in av rökaren, men sanningen är den motsatta. Det finns två olika typer av cigarettrök. Huvudrök som andas in direkt den ände av cigaretten som du placerar i munnen – och sidorök som kommer från cigarettens brinnande ände.

När andra andas in passiv rök så andas de in sidorök och utandad huvudrök blandat med den omgivande luften. Även om den inte andas in direkt så innehåller sidorök mycket högre nivåer av gifter och cancerframkallande ämnen, vilket gör den fyra gånger mer skadlig än huvudrök.


Om du har ett litet barn kan rökning i barnets närhet öka risken för plötslig spädbarnsdöd och förvärra andningsproblem som astma, bronkit och lunginflammation.

Effekter av passiv rökning på barn

Passiv rökning är särskilt farlig för barn. Spädbarn och barn som utsätts för andrahandsrök löper större risk att utveckla lungproblem som t.ex. astma eftersom deras lungor inte är fullt utvecklade.

Barn som lever tillsammans med rökare drabbas lättare av hjärnhinneinflammation, hosta och förkylningar samt mellanöreinflammation.

Osynlig men ändå där

Cigarettrök kan ligga kvar i luften under mer än två timmar även med ett fönster öppet. Även om du inte kan se eller lukta den så är den ändå där. Det är faktiskt så att nästan 85 % av tobaksröken är osynlig – den kan lägga sig på olika ytor, t.ex. på barnens leksaker och kläder. Om du tänker röka är det bäst att göra det utomhus och på avstånd från andra människor.

När du tar en cigarett i ett litet, stängt utrymme, som i en bil, så ökar exponeringen av andra markant. Det är därför det nu är ett brott i England och Wales att röka i en bil när man har passagerare under 18 år.